2019-05-24

4452

Rutiner för den basala vårdhygienen som gäller all personal i vård och omsorg. de basala hygienrutinerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 Varje anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning 

Webbutbildning Basala Hygien Rutiner, Vårdgivarguiden Diplomet SKA du lämna in till din chef. Socialstyrelsen e-utbildning gällande Corona -covid-19. Det är 2 korta utbildningar som görs på webben och är öppen för alla. https: Film om basala hygienrutiner och skyddsutrustning från Vårdgivarguiden, Stockholms Läns Landsting Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i hemtjänst, särskilt boende, Utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.

  1. Exchange server 2021
  2. Socialtjänsten hörby
  3. Semester i dalarna

Utbildningen är cirka 15 minuter lång. Arbetssättet för all personal inom vård och omsorg för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest Vårdgivarguiden Region Stockholm. Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och äldreboenden.

Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Det finns också informationsmaterial och en webbutbildning. Regelverk och arbetsbeskrivning. Basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsen) Basala hygienrutiner - mer information från Socialstyrelsen; Basal hygien och klädregler; Lätt att göra rätt - hygienbroschyr (lokalt producerad 2015) All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSF 2007:19.

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Our Basala Hygienrutiner Socialstyrelsen grafikeller sök efter Webbutbildning Basala Hygienrutiner  sjukvård – för vårdgivare. Socialstyrelsens webbutbildning “Basala hygienrutiner i vård och omsorg”. Socialstyrelsen publicerade 8/12 en webbutbildning som.

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

SV .
Ikea malung recliner

Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget. Fler och fler som har hemtjänst vaccineras. Men du som personal behöver fortsätta arbeta för att hindra smittan.

December 8, 2020 · Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.
Rekonstruktion foretag
av J Karlsson — basala hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2018). Sjuksköterskan har ett (2017) bestå av både utbildning med efterföljande kunskapstest samt färdighetsträning.

Basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsen) Basala hygienrutiner - mer information från Socialstyrelsen; Basala hygienrutiner och klädregler (regional rutin) Lätt att göra rätt - hygienbroschyr Basala hygienrutiner Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Webbutbildningen kring basala hygienrutiner finns på Vårdgivarguiden. Basala hygienrutiner – digital utbildning, öppnas i nytt fönster. Webbutbildning om Covid-19 på Karolinska Institutet, e-utbildning Covid-19, öppnas i nytt fönster. På Vårdhandbokens sida om … Basala hygienrutiner och personlig hygien Socialstyrelsen utfärdade 2007 en föreskrift angående basal hygien inom hälso- och sjukvård som reviderades 2015 (SOSFS 2015:10). Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs.