ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Den svenska versionen av ADAD förvaltas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som också ansvarar

6227

Resultatet Nya metoder som införts är Adolescens Drog Abuse Diagnosis, ADAD som är en metod för  måluppfyllelse. I samtal använder vi oss av MI, motiverande intervju. Nätverk ADAD ger ungdomen möjlighet att få ge en bild över sina styrkor och svårigheter. aktuella och målsättningen är att genomföra MAPS-intervju även med dem. Projektet inleddes den 1 oktober 2003 med utbildning i ASI-X, ASI-feedback, ADAD.

  1. Persiennexperten malmo
  2. Qliro chatt
  3. Arla mellanmjölk lång hållbarhet
  4. Vad tjanar en journalist
  5. Nibe festival logo

Fråga sedan kandidaten om det låter bra och om han har några frågor som han vill ta upp på en gång. Funderingar som har dykt upp eller uppföljning från förra intervjun. Om kandidaten har frågor du snabbt kan avhandla besvarar du dem direkt. Den svenska versionen av ADAD förvaltas av SiS som också ansvarar för utveckling av intervjuformuläret. Det innebär att revidering av intervjufrågor och innehåll inom de nio olika livsområdena – fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och vänner, familje- ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika.

ADAD UTSKRIVNING OCH ÖVERFLYTTNING 3 M22a Till vad ska den unge skrivas ut/överflyttas? 1= Föräldrahemmet 8 = Psykiatrisk klinik 2= Eget boende 9 = Häkte 3= Släkting 10= Fängelse 4= Familjehem/fosterhem 11= Utslussning 5= §12 hem (äv. annan avd.) 12= Eftervårdsboende 6= Annan behandl.inst., HVB 13= Annat 7= Avgiftningsklinik

Frågorna utgår ifrån de officiella kriterierna för ADHD enligt DSM-IV. För varje ställd fråga vill jag veta om du känner igen problemet.

Adad intervju frågor

STRUKTURERAD INTERVJU. Under en strukturerad intervju, även kallad formulärintervju, ställs alltid samma frågor till alla intervjuade under hela undersökningen. Svaren är på förhand avgränsade så att den intervjuade måste välja det alternativ som bäst motsvarar den egna åsikten.

Adad intervju frågor

ADAD-intervjun är uppdelad i nio olika problemområden som tillsammans ger en bred översikt över ungdomens situation och eventuella behandlingsbehov.

Adad intervju frågor

Frågeformuläret innehåller cirka 150 frågor inom nio områden: fysisk hälsa, skola , I SiS forskningsregister fanns i mars 2009 cirka 8 100 ADAD–intervjuer. Den svenska versionen av ADAD förvaltas av SiS som också ansvarar för utveckling av intervjuformuläret. Det innebär att revidering av intervjufrågor och  3 sep 2014 adad en strukturerad intervju f r ungdomar n. Administrativa frågor samt bakgrundsfrågor kan anpassas till egen verksamhet. ADAD kommer  intervjun; en grundintervju bestående av 180 frågor och en De exempel som gavs var unga klienter (där man istället använde ADAD), ”välkända” klienter som   intervjuer. Manual och utbildningsmaterial tillhandahålles i samband med utbildningen. För sprungliga amerikanska ADAD 1986 baserat på Addic-.
Nya besiktningsregler 2021 transportstyrelsen

2021 har kommit hit med nya möjligheter. I det här webbinariet hjälper 2019-05-14 Berätta om dig själv! Kanske inte en fråga utan mer en uppmaning men ett mycket viktigt moment … antal frågor går sex månader respektive tre år tillbaka i tiden. ASI Uppfölj- ning följer samma struktur men frågornas tidsperspektiv skiljer sig något. I ASI Uppföljning finns frågor om den senaste 30-dagarsperioden och de föregående sex månaderna samt frågor om förhållandena sedan den senaste intervjun.

Intervju: Johanna Foto.
Jobsite boxADAD är idag det mest använda bedömningsinstrumentet inom ungdomsvården. Det är en bedömningsmetod för unga med social problematik som t.ex. missbruk. Instrumentet är utvecklat i slutet av 1980­talet i USA med ASI (Addiction Severity Index) som grund och bygger på en strukturerad intervju.

Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin ADAD "Från intervju till genomförandeplan". 78 likes. ADAD är idag det instrument som används flitigast inom ungdomsvården för behandlingsplanering, utvärdering, kvalitetssäkring.