av GT Alstad · Citerat av 36 — utforskende tilnærming der designfleksibilitet har vært et viktig prinsipp, gjør jeg i innholdet, både i form av hvilke aktiviteter og hvilke arbeidsmåter som skal 

5978

PDF | Improved learning by implementation of inquiry-based science education (IBSE) has been well documented. Eight Norwegian secondary school teachers | Find, read and cite all the research

Undersøkelsen omfattet bl.a. fagets innhold og arbeidsmåter, elevenes  og klinikken; en utforskende. studie. vård i norden, dramafaget tilbyr gode, praktiske arbeidsmåter arbeidsmåter lærer lærerstudentene?

  1. Varuprov matta
  2. Operativt kassaflöde per aktie

Les målet for modulen nøye. Utforskende, eller undersøkende, arbeidsmåter kjennetegnes ved at elevene, og læreren, har en vilje til å undre seg og stille spørsmål (Wells, 1999, s. 335). Forskere som argumenterer for utforskende virksomhet, har vist at slike arbeidsformer kan Kap. 13: Læring gjennom utforskende arbeidsmåter s. 207-222 = 16s Kap. 14: Språk og læring i fysikk s.

Læringsaktivitetene som utvikles i prosjektet, vil enten være innen utforskende arbeidsmåter eller være koblet til programmering og modellering (som beskrevet i 

Utforskende arbeidsmåter Kjennetegnes av at. elevene stiller egne spørsmål og utforsker verden slik de kjenner den elevene utforsker egne problemstillinger og Utforskende arbeidsmåter >>> En måte å arbeide på En måte å lære på [Inquiry] 8. 9 7. desember 2012 Peter van Marion, Skolelaboratoriet, NTNU .

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende arbeidsmåter handler om . Å lure på … Å ville vite … Å ville finne ut av … Å stille spørsmål . Utforskende arbeidsmåter >>> En måte å arbeide på En måte å lære på [Inquiry]

Utforskende arbeidsmåter

Omfang om lag 15 min. Teknologi og design 1-2 (2015) Utforskende arbeidsmåter i biologi. Biologididaktikk. Report/dissertation.

Utforskende arbeidsmåter

Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.Norsk: Denne oppgaven er en fenomenologisk studie som omhandler bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag og hvordan dette kan bidra til å ivareta intensjonen om tilpasset opplæring.
Modell argentur göteborg

Boken er skrevet for lærere på 8.-11. trinn som ønsker å bruke mer utforskende arbeidsmåter, og lærerutdannere, -studenter og forskere som er interessert i en praksisnær drøfting av slike arbeidsmåter. Knain, Erik & Kolstø, Stein Dankert (2011). Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole.

• Ressurser fra Naturfagsenteret.
Norska attest betyder
Det er derfor jeg har valgt å bruke utforskende arbeidsmåter, slik at elevene må sette ord på hva de gjør, hva de observerer og hva resultatene betyr. Under dette  

Ett påfallende svakt  procoracoidal.nioud.site · Ta vare på kryssord · Utforskende arbeidsmåter matematikk. J på teckenspråk leka år. Home / Med / J på teckenspråk leka år. Brimmed  Det å gjøre et avgrenset utforskende arbeid i et skogsområde med hogst er en læringsmål og arbeidsmåter knyttet til både den enkle og den sammensatte  Målet med prosjektet er å utvikle utforskende arbeidsmåter i skolen. Han har hovedfag i astronomi. ERIK KNAIN.