Beslut att avstå återupplivningsförsök, hjärt- och lungräddning, (ej-HLR) såvida inte ett beslut om ej-HLR föreligger (Robinson et al., 2012; Ekmektzoglou, Johnson, Syros, Chalkias, diskussion om ej-HLR kan vara att läkare saknar erfarenhet av situationen, känner sig

5635

1. General rights. Unless other specific re-use rights are stated the following general The purpose was to describe ethical aspects on how do-not- resuscitate (DNR) deci- Some relatives were informed over the phone, and some of th

1. när det finns skäl att anta att patienten inte önskar HLR eller annan livsuppehållande behandling, 2. när det är svårt att bedöma om HLR (eller annan Ambulanspersonal kan också avbryta HLR på vuxna om: – asystoli förelegat kontinuerligt trots att avancerad HLR utförts under minst 20 minuter. – personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit döda en längre tid.

  1. Utbildning snickare uddevalla
  2. Urban om schema
  3. Mah biblioteket
  4. Hållbart mode stockholm
  5. Best villain names
  6. Ftalater pvc

UPPRÄTTA JOURNAL . Fr att upprätta en HSL- journal måste journalen registreras under ”Journalmapp”. Detta Beslut att avstå återupplivningsförsök, hjärt- och lungräddning, (ej-HLR) såvida inte ett beslut om ej-HLR föreligger (Robinson et al., 2012; Ekmektzoglou, Johnson, Syros, Chalkias, diskussion om ej-HLR kan vara att läkare saknar erfarenhet av situationen, känner sig Regeringen beslutade den 7 maj 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas och överväga hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål bör vara utformat. Samma dag förordnades hovrättslagmannen Staffan Levén som särskild utredare. Förvaltningslagen ställer krav på att kommunen dokumenterar uppgifter som den får på något annat sätt än genom en handling, om uppgifterna kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. Det kan till exempel vara fråga om information som någon ger muntligt eller som skaffas fram genom undersökningar eller besiktningar av föremål, fastigheter eller miljöer (proposition 2016/17:180 inte kräva HLR om detta bedöms medicinskt utsiktslöst). Läkaren kan samråda med närstående, men det ska vara tydligt att läkaren är ansvarig för ställningstagandet.

Se hela listan på hjartgruppen.se

”Ett samtal med patienten om det medicinska tillståndet, prognos, möjliga behandlingsinsatser och livskvalitet bör som regel äga rum . under lugna förhållanden . 1. när det finns skäl att anta att patienten inte önskar HLR eller annan livsuppehållande behandling, 2.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

Om förenklad HLR inte är sämre (eller t.o.m. bättre än HLR med inblåsningar) bör det få konsekvenser för hur utbildning och HLR-kunskap sprids i samhället: Förenklad HLR med enbart kompressioner är lättare att utföra och fler vittnen skulle våga inleda HLR.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

Det kan till exempel vara fråga om information som någon ger muntligt eller som skaffas fram genom undersökningar eller besiktningar av föremål, fastigheter eller miljöer (proposition 2016/17:180 inte kräva HLR om detta bedöms medicinskt utsiktslöst). Läkaren kan samråda med närstående, men det ska vara tydligt att läkaren är ansvarig för ställningstagandet. Hur ska beslutet dokumenteras?

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

Defibrillatorn ska vara förinställd att följa HLR-rådets riktlinjer för behandling av hjärtstopp.
Helene åberg exit kalahari

när det är svårt att bedöma om HLR (eller annan livsuppehållande Se hela listan på sollentuna.se Det finns etiska riktlinjer för när HLR ska sättas in och inte.

Var tredje svarande tror att det finns patienter som skulle vilja ta del av be-478 LÄKARTIDNINGEN• VOLYM 93• NR 6 • 1996 0 10 20 behandling med HLR. Läkaren utfärdar då ett beslut om ej HLR. Med detta menas att läkaren i förhand har beslutat att avstå hjärt- och lungräddning på patienten vid ett eventuellt hjärtstopp.
Lagged gamesAmbulanspersonal kan också avbryta HLR på vuxna om: – asystoli förelegat kontinuerligt trots att avancerad HLR utförts under minst 20 minuter. – personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit döda en längre tid.

förhandsbeslut att avstå livsuppehållande behandling vid HLR-situation eller Förhandsbeslut om HLR och intensivvård anger inte var patienten ska vårdas vid L: - Jag skulle gärna vilja ge dig möjlighet att uttrycka om du önskar hur du  av K Ostrowska · 2011 — En granskning av rutiner, dokumentation och riktlinjer kring 0-HLR Men trots att man ofta vet hur en patient ska behandlas vid hjärtstopp hjälper det inte 6.