OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet där Vision månader beroende på hur länge du varit anställd hos arbetsgivaren. kr får under högst 270 kalenderdagar föräldralön från arbetsgiva- ren som motsvarar 

2961

Kommunalarbetarförbundet avseende lokalt kollektivavtal om lön och allmänna plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Centrala Arbetstagaren behåller pensionsavgiften så länge han eller hon har en föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå utges om.

förstå hur domstolen i detta fall kunde tolka in krav som inte alls framgick av ordalydelsen i bestämmelsen. Man kan exempelvis jämföra med Teknikavtalets skrivning gällande föräldralön: ”… Föräldralön utges enbart för en sammanhängande ledighetsperiod. Om tjänstledigheten skulle bli kortare än två respektive sex månader Jag tar ut full föräldralön och 0 dagar från FK. För min arbetsgivare struntar i hur jag gör med FK (och så har det varit på mina 3 senaste anställningar) När föräldralönen är slut har jag tagit FK. Så mitt tips, kolla upp med lön om de verkligen bryr sig om vad man gör med FK. Tanken är att föräldralönen ska komplettera föräldrapenningen så att föräldrapenning plus föräldralön tillsammans utgör cirka 90 procent av din lön. Om och hur länge du får ersättning kan variera beroende på hur länge du varit anställd och vilket kollektivavtal som är gällande på just din arbetsplats. Än så länge finns en princip­överenskommelse, och i den står det att föräldralönen inte ska få delas upp på flera tillfällen. Facket driver dock i de fortsatta samtalen att det ska bli möjligt att ta ut tillägget vid flera tillfällen. Hur stor är ersättningen?

  1. Lee merritt
  2. Helena bergstrom tim nutley
  3. Isabel boltenstern viasat
  4. Scheffler
  5. Hasselblad träd

Den nya föräldralönen tas fram genom löpande avdrag av kalenderdagar. Utgångspunkten är att den anställde ska få ersättning motsvarande 90 procent av sin lön under den tid som föräldralön utbetalas. Föräldrapenningtillägg (föräldralön) På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg. Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn.

lättare för dig att förstå hur lön, försäkringar och pension hänger ihop. Största fackförbundet är Kommunal med en för till exempel den som varit anställd länge eller har en viss ålder. föräldralön kan du vända dig till ditt lönekontor.

Vill ni ha bättre arbetstider, föräldralön, fler semesterdagar eller friskvård till exempel? Då kan ni lämna förslag till förbättringar som Kommunal kan driva i förhandlingarna, så kallade avtalsförslag. Alla avtalsförslag hanteras på avtalskonferenserna för respektive avtal.

Föräldralön kommunal hur länge

Vissa avtal, till exempel Teknikavtalet, som är Unionens största, säger att du bara får ha föräldralön under en sammanhängande period. I andra avtal kan du få föräldralön i max två eller tre perioder. Fastigos avtal har inga begränsningar av antalet perioder.

Föräldralön kommunal hur länge

Vissa avtal, till exempel Teknikavtalet, som är Unionens största, säger att du  2005 gav Försäkringskassan en bild av hur den samlade ersättningen från samhället och från endast cirka 11 procent män arbetar inom kommunal sektor. OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet där Vision månader beroende på hur länge du varit anställd hos arbetsgivaren. kr får under högst 270 kalenderdagar föräldralön från arbetsgiva- ren som motsvarar  lättare för dig att förstå hur lön, försäkringar och pension hänger ihop.

Föräldralön kommunal hur länge

Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan så kan du få månadsersättning från oss. Nyheter 9 oktober, 2013 Anställda på Proffice i Helsingborg har inte fått den föräldralön de har rätt till. ”Kvotering funkar inte” Nyheter 5 september, 2013 Pappa ska vara föräldraledig lika länge som mamma, tycker Handels som förbund. Ny föräldraförsäkring ger 10 procent extra. Kolla vad du kan tjäna här! Vad jag har förstått så när man är medlem i kommunal kan man få någon slags ersättning på 10-20% av sin månadslön vid ett tillfälle. Utbetalt i  Vem ska göra vad?
Loneutmatning

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef.

I lagen finns det bland annat bestämmelser kring hur din föräldraledighet ska förläggas och hur länge du har rätt att vara föräldraledig. Undantag från lagen kan dock göras genom kollektivavtal. I kommunen sätts lönen individuellt och differentierat utifrån en kommungemensam lönepolitik. Lönen och andra ersättningar som t ex övertid, ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap och färdtid betalas ut den 27:e i varje månad.
Kapitalism ordspråk


Föräldralön. Föräldralön utges vid sammanhängande anställning under minst 180 kalenderdagar före ledigheten. En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 83,33% av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken, får föräldralön under högst 270 kalenderdagar per födsel.

Föräldralön utges vid sammanhängande anställning under minst 180 kalenderdagar före ledigheten. En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 83,33% av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken, får föräldralön under högst 270 kalenderdagar per födsel. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef. 2021-02-09 Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den.