Den partsammansatta pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL fattar beslut om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalen. Pensionsnämnden behandlar frågor från part, KKP, pensionsadministratör samt försäkringsbolag som förvaltar kapital inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

7452

KAP-KL/AKAP-KL och Anslutningsvillkoren. Skulle Försäkringsbolaget inte längre vara valbart försäkringsbolag kan detta komma att påverka försäk-ringen. Parter Parter är den försäkrade, arbetsgivaren och Försäkringsbolaget. Försäkrad är den anställde som tillhör den grupp som omfattas av KAP-KL/ AKAP-KL.

AKAP-KL. AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare. Här finns ingen lägsta åldersgräns för intjänade utan du tjänar in till din tjänstepension från din första lön oavsett ålder. AKAP-KL och KAP-KL är två pensionsavtal för dig som jobbar inom Kommun och Region. Vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av beror på ditt födelseår.

  1. Handel akassa kontakt
  2. Nepean ontario

KAP-KL och AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. Det är ett kollektivavtal som har förhandlats fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt arbetsgivarförbundet Sobona, och arbetstagarorganisationerna på det kommunala området. för KAP-KL och AKAP-KL §1 Försäkringsavtal avseende företagares egen Avgiftsbefriel-seförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL, benämnd Avgiftsbe-frielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF, kan tecknas av företagare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som själv är verksam i denna under förutsättning AKAP-KL – Premiebestämd ålderspension. Om du är anställd hos en kommunal arbetsgivare (kommun, region eller medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta) finns det två olika typer av tjänstepension som du kan ha: KAP-KL om du är född 1985 eller tidigare. AKAP-KL om du är född 1986 eller senare. Swedbank Generation KAP-KL. Om du väljer att placera din tjänstepension hos oss placeras pengarna automatiskt i entréfonden Swedbank Generation KAP-KL.

KAP-KL omfattar alla som är födda 1985 och tidigare. I AKAP-KL består premien av 4,5 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För den 

Hitta bankkontor Bli kund. Personlig service. Öppet dygnet runt.

Kap kl akap kl

Du som jobbar inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP- KL eller AKAP-KL. Läs mer om hur pensionsparandet kan se ut för dig här!

Kap kl akap kl

Pensionsvalet eller Valcentralen.se är valcentraler. 2 Ikraftträdande och ansvar Försäkringsavtalet träder ikraft och Bolagets ansvar inträder från och med den dag då försäkringsbolaget har Vad skall jag välja inom KAP-KL/AKAP-KL? | Småspararguiden.

Kap kl akap kl

KAP-KL och AKAP-KL är de vanligaste avtalen för dig som jobbar inom kommunal sektor. OPF-KL är de senaste bestämmelserna för förtroendevalda.
Polisen ängelholm kontakt

BTP1, BTPK, KAP-KL / AKAP-KL, AIP OCH PA16 SL 052 EXT SL 052 EXT utg 10 sida 1(3) + + + + Personnummer Swedbank Försäkring FE 902, 107 77 Stockholm Försäkring nr OBS! Underskrift på sidan 2 E-post Ev rådgivare/förmedlare Telefon (även riktnr) Den försäkrades namn Utdelningsadress Postnr och ort Telefon bostad (även riktnr) Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL är ett pensionsavtal träffat mellan Sveriges kommuner och landsting och de kommunala fackliga organisationerna. Pensionsvalet eller Valcentralen.se är valcentraler. 2 Ikraftträdande och ansvar Försäkringsavtalet träder ikraft och Bolagets ansvar inträder från och med den dag då försäkringsbolaget har Vad skall jag välja inom KAP-KL/AKAP-KL?

Tjänstepensionen för dig som är anställd inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt  Relaterade dokument. KAP-KL informationsbroschyr · KAP-KL försäkringsvillkor · Villkor fondförsäkring KPA SmartPension KAP-KL/AKAP-KL  När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det är din arbetsgivare som betalar in pengar  Du som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL. KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och regioner.
Stenungskolan lärareJag vill verkligen varna för att inte göra något aktivt val när man hamnar i avtalsområdet KAP-KL eller AKAP-KL. Gör man inget val hamnar man 

Avtalen heter KAP-KL och om du är född 1986 eller senare, AKAP. Pensionsavtalet KAP-KL ger möjligheter för flexibla pensionslösningar. Av de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL eller AKAP-KL. Om du  Partsgemensam information om byte från KAP-KL till AKAP-KL. Med anledning av att Stockholms läns landsting skickat ut information till  Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL.