Inledning: Vi pratar om kvinnlig könsstympning med alla som har bakgrund i ett land där det är vanligt att man omskär flickor. 1. Jag har hört att det är vanligt i ert hemland att flickor är omskurna/hopsydda/opererade i underlivet. Vad tänker ni om det? 2. Berätta om traditionen om med omskärelse av flickor i din kultur… 3.

4630

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och utförs utan medicinskt syfte. Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär stora smärtor för den som blir utsatt. Svenska FN-förbundet arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning.

Det kan innebära att man exempelvis ger i uppdrag till en släkting att utföra en könsstympning på ens barn, eller att man ger uppdraget till någon annan att hålla fast offret medan gärningen utförs. År 1982 infördes i Sverige en lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. Könsstympning av flickor är en sedvänja och genomförs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och deras sexualitet.

  1. Hur manga kineser finns det
  2. Himmelstalund norrköping bad

Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar samt närmare 3 000 muslimska pojkar [ källa behövs]. Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Det finns i många delar av världen men är vanligast i Afrika och i några länder i Mellanöstern och Asien. I de flesta länder där traditionen förekommer är den egentligen förbjuden. Till exempel i Egypten och Etiopien.

Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse.

Man överlämnade ärendet till kommunstyrelsen  artikelnS Syfte är att undersöka betydelser av och attityder till könsstympning, förstått som samhälleligt och könat våld, bland migrerade män och kvinnor i  Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. – Det är bra att personalen är uppmärksam, men de ser också det som  enligt Socialstyrelsen. • bedöma behovet av skydd om man bedömer att en flicka riskerar att utsättas för könsstympning. • bedöma behovet av  Trots att förekomsten av kvinnlig könsstympning minskar i många Jämställdhet uppnås först när kvinnor och män, flickor och pojkar har  Från den 1 januari 2020 upphöjs FN:s barnkonvention till lag i Sverige, vilket får konsekvenser.

Könsstympning man

Enligt Socialstyrelsens siffror är 98 procent av kvinnorna mellan 15 och 49 år där könsstympade. Antingen genom ett snitt över klitoris, eller den grövsta sorten, där man skär bort både klitoris,

Könsstympning man

Sätt igång och testa dina kunskaper!

Könsstympning man

Föreningen Hela Blomman som samarbetar med Vulvamottagningen har nu fått VGR:s människorättsstipendium. Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. – Det är bra att personalen är uppmärksam, men de ser också det som inte finns, säger professor Sara Johnsdotter.
Adoption blankett

• I Sverige så är kvinnlig könsstympning förbjudet.

Eventuell könsstympning bland flickor sker av kända skäl i tysthet eftersom den i större delen av världen ses som ett skamligt övergrepp mot barn av kvinnligt kön. prata om könsstympning? Sätt igång och testa dina kunskaper! 123.
Övervaka någons dator


Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag (Lag 1982:316), även om övergreppet sker utanför Sveriges gränser (Lag 1998:407) Könsstympning av flickor och kvinnor är ett mycket grovt uttryck för hedersrelaterat våld och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. WHO har definierat fyra olika typer av könsstympning (2008): 2018-06-11 Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel genom att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. Det kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta och komplikationer vid förlossning.